Thông tin light novel

Dungeon Predator

Dungeon Predator

Tác giả:

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Đang Cập Nhật

Ngày đăng:

26/07/2021

Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt

[Đổi sang class ẩn, Quỷ Kiếm khách.]

[Bạn là người đầu tiên khám phá ra hầm ngục ẩn.]

[Bạn là người đầu tiên khám phá ra…]

[Bạn là người đầu tiên…]

[Bạn là…]

Tôi là gamer chuyên nghiệp, sử dụng ESP(ngoại cảm).

Tôi sẽ lấy hết!

Bạn đang đọc light novel Dungeon Predator của tác giả trên lnvs.net, chúc bạn có một buổi đọc light novel vui vẻ nhé.

Các chương mới nhất

Đọc từ đầu

Danh sách chương

Bình luận light novel