Thông tin light novel

Dungeon Predator

Dungeon Predator

Tác giả:

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Tạm Dừng

Ngày đăng:

01/06/2021

Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt

[Chuyển đổi sang lớp nhân vật ẩn, Kiếm sĩ ma thuật]

[Bạn là người đầu tiên khám phá hầm ngục ẩn]

[Bạn là người đầu tiên…]

[Bạn là….]

Một game thủ với tri giác siêu phàm, trở lại sau hai năm hôn mê…

Tôi sẽ đoạt lấy tất cả

Bình luận light novel