Thông tin light novel

Hồ ly không có trái tim

Hồ ly không có trái tim

Tác giả:

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Tạm Dừng

Ngày đăng:

09/09/2021

Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt

“Ta là hồ ly chứ không phải con người.”

“Ta biết tỷ là hồ ly mà.”

“Vậy sao ngươi còn đi theo ta?”

“Ta thích tỷ.”

“Nhưng ta sẽ không thích ngươi. Ta không có trái tim.”

“Vậy ta sẽ cho tỷ trái tim này.”

Bạn đang đọc light novel Hồ ly không có trái tim của tác giả trên lnvs.net, chúc bạn có một buổi đọc light novel vui vẻ nhé.

Các chương mới nhất

Đọc từ đầu

Bình luận light novel