Thông tin light novel

Hunter of the Ruined World

Hunter of the Ruined World

Tác giả:

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Thể loại:

Action, Adult, Adventure, Fantasy, LNVS

Trạng thái:

Tạm Dừng

Ngày đăng:

01/06/2021

Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt

Đã 200 năm kể từ ngày tận thế

Nhưng người thợ săn vẫn tiếp tục tìm kiếm con mồi của mình

Bình luận light novel