Thông tin light novel

I've transmigrated into this movie before

I've transmigrated into this movie before

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Tạm Dừng

Ngày đăng:

01/06/2021

Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt

– Câu hỏi: điều gì đáng sợ hơn luân hồi vào một bộ phim kinh dị?

Vô danh trả lời: luân hồi vào một bộ phim mà mình chưa coi.

– Như vậy thì có gì đáng sợ chứ?

Vô danh: Bạn có chắc không? Làm sao bạn biết rằng bố mình không phải là một kẻ sát nhân? Hay người tình của bạn muốn giết bạn vì quyền thừa kế? Hay trong đồ ăn của con bạn không có chứa vũ khí chết người? Điều đáng sợ nhất là điều chưa biết, câu chuyện này cũng vậy, như một chiếc hộp chứa đầy sự bất ngờ.

Bình luận light novel