Thông tin light novel

Jinsei Reset Button

Jinsei Reset Button

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Thể loại:

Drama, LNVS, Mystery, Shounen

Trạng thái:

Tạm Dừng

Ngày đăng:

01/06/2021

Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt

Tiểu thuyết dựa trên bài hát cùng tên trong series Pandora VOXX của Kemu.

– Bạn sẽ ước chứ? Hay bạn sẽ không? –

Các chương mới nhất

Đọc từ đầu

Bình luận light novel