Thông tin light novel

Kyou Kara Ore Wa Loli No Himo!

Kyou Kara Ore Wa Loli No Himo!

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Tạm Dừng

Ngày đăng:

01/06/2021

Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt

Cuộc sống của 1 thẳng ăn bám loli(không biết nhục là gì)

Bình luận light novel