Thông tin light novel

Nhà Điêu Khắc Ánh Trăng Huyền Thoại

Nhà Điêu Khắc Ánh Trăng Huyền Thoại

Tác giả:

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Đang Cập Nhật

Ngày đăng:

21/07/2021

Đánh giá: 9.8 /10 từ 4 lượt

Nhà điêu khắc ánh trănghuyền thoại(The Legendary )Fanpage: Nhóm dịch Đéo cần tênNguồn Engsub: Novel Updates, Raibow Turtle.Giớithiệu:Tácgiả: Nam Hi-sungThểloại: Action, Adventure, Comedy, Drama, Fantasy, Sci-fi, Light Novel.Legendary Moonlight Sculptor là câuchuyện về kẻ bị thế giới ruồng bỏ, là nô lệ của đồng tiền, và đồng thời cũnglà Chiến thần huyền thoại của trò chơi MMORPG nổi tiếng Lục Địa PhépThuật. Đến tuổi trưởng thành, cậu quyết định nghỉ game để về với con đường chính đạo làm công ăn lương, nhưng nỗ lực bán acc để gỡ gạc chút vốn đã đem đến cho cậu số tiền không tưởng.Qua một chuỗi các sựkiện trùng hợp, nhân vật huyền thoại của cậu được bán với giá 3,1 tỉ won (2,7triệu $), mang đến cho cậu niềm vui sướng vô bờ. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang, đám cho vay nặng lãi một lần nữa nhấn chìm cậu vào trong sự tuyệt vọng khi lấy đi gần hết số tiền. Nhận ra được khả năng kiếm tiền từ game, cậu rũ bùn đứng dậy và dấn thân vàomột thời đại mới của game, với trò chơi thực tế ảo Royal Road – Conđường đế vương làm tiên phong.Legendary Moonlight Sculptor là câu chuyện huyền thoại về con đường trở thành vị hoàng đế vĩ đại của Lee Hyun, tất cả chỉ nhờ vào tình yêu thương giađình, sự khao khát giàu sang, một tinh thần gan góc và thân thể tôi luyện khôngngừng.Mộ bộ truyện cực kỳ cuốn hút từ đầu chí cuối, kịch tính, nảy lửa và sụcsôi.Chương mới nhất: Tập 57, chương 2: Danh sách các chương truyệnTập 1:Chương1: Chương2: Chương3: Chương4: Chương5: Chương6: Chương7: Chương8: Chương9: Chương10: Tập 2:Chương1: Chương2: Chương3: Chương4: Chương5: Chương6: Chương7: Chương8: Chương9: Chương10: Tập 3:Chương1: Chương2: Chương3: Chương4: Chương5: Chương6: Chương7: Chương8: Chương9: Chương10: Chương11: Tập 4:Chương 1: Chương 2: Chương 3: Chương 4: Chương 5: Chương 6: Chương 7: Chương 8: Chương 9: Chương 10: Tập 5:Chương 1: Chương 2: Chương 3: Chương 4: Chương 5: Chương 6: Chương 7: Chương 8: Chương 9: Chương 10: Tập 6:Chương 1: Chương 2: Chương 3: Chương 4: Chương 5: Chương 6: Chương 7: Chương 8: Chương 9: Tập 7:Chương 1: Chương 2: Chương 3: Chương 4: Chương 5: Chương 6: Chương 7: Chương 8: Chương 9: Tập 8Chương 1: Chương 2: Chương 3: Chương 4: Moonlight SculptorChương 5: Chương 6: Chương 7: Chương 8: Chương 9: Tập 9Chương 1: Chương 2: Chương 3: Chương 4: Chương 5: Chương 6: Chương 7: Chương 8: Chương 9: Chương 10: Chương 11: Tập 10Chương 1: Chương 2: Chương 3: Chương 4: Chương 5: Chương 6: Chương 7: Chương 8: Chương 9: Chương 10: Tập 11Chương 1: Chương 2: Chương 3: Chương 4: Chương 5: Chương 6: Chương 7: Chương 8: Chương 9: Chương 10: Tập 12Chương 1: Chương 2: Chương 3: Chương 4: Chương 5: Chương 6: Chương 7: Chương 8: Chương 9: Chương 10: Tập 13Chương 1: Chương 2: Chương 3: Chương 4: Chương 5: Chương 6: Chương 7: Chương 8: Chương 9: Chương 10: Tập 14Chương 1: Chương 2: Chương 3: Chương 4: Chương 5: Chương 6: Chương 7: Chương 8: Chương 9: Chương 10: Chương 11: Tập 15Chương 1: Chương 2: Chương 3: Chương 4: Chương 5: Chương 6: Chương 7: Chương 8: Chương 9: Chương 10: Chương 11: Tập 16Chương 1: Chương 2: Chương 3: Chương 4: Chương 5: Chương 6: Chương 7: Chương 8: Chương 9: Tập 17Chương 1: Chương 2: Chương 3: Chương 4: Chương 5: Chương 6: Chương 7: Chương 8: Chương 9: Chương 10: Tập 18Chương 1: Chương 2: Chương 3: Chương 4: Chương 5: Chương 6: Chương 7: Chương 8: Chương 9: Chương 10: Chương 11: Tập 19:Chương 1: Chương 2: Chương 3: Chương 4: Chương 5: Chương 6: Chương 7: Chương 8: Chương 9: Chương 10: Tập 20:Chương 1: Chương 2: Chương 3: Chương 4: Chương 5: Chương 6: Chương 7: Chương 8: Chương 9: Chương 10: Tập 21:Chương 1: Chương 2: Chương 3: Chương 4: Chương 5: Chương 6: Chương 7: Chương 8: Chương 9: Chương 10: Tập 22:Chương 1: Chương 2.1: Chương 2.2: Chương 3: Chương 4: Chương 5: Chương 6: Chương 7: Chương 8.1: Chương 8.2: Tập 23:Chương 1: Chương 2: Chương 3: Chương 4: Chương 5: Chương 6: Chương 7:  Chương 8: Chương 9: Chương 10: Tập 24:Chương 1:   Chương 2: Chương 3: Chương 4: Chương 5: Chương 6: Chương 7: Chương 8: Chương 9: Chương 10: Chương 11: Tập 25:Chương 1: Chương 2: Chương 3: Chương 4: Chương 5: Chương 6: Chương 7: Chương 8: Chương 9:   Chương 10: Tập 26:Chương 1: Chương 2: Chương 3: Chương 4: Chương 5: Chương 6: Chương 7: Chương 8: Chương 9: Chương 10: Chương 11: Tập 27Chương 1: Chương 2: Chương 3: Chương 4: Chương 5: Chương 6: Chương 7: Chương 8: Chương 9: Tập 28Chương 1: Chương 2: Chương 3: Chương 4: Chương 5: Chương 6: Chương 7: Chương 8: Chương 9: Chương 10: Chương 11: Tập 29Chương 1: Chương 2: Chương 3: Chương 4: Chương 5: Chương 6: Chương 7: Chương 8: Chương 9: Chương 10: Tập 30Chương 1: Chương 2: Chương 3: Chương 4: Chương 5: Chương 6: Chương 7: Chương 8: Chương 9: Chương 10: Tập 31Chương 1: Chương 2: Chương 3: Chương 4: Chương 5: Chương 6: Chương 7: Chương 8: Chương 9: Chương 10: Chương 11: Tập 32Chương 1: Chương 2: Chương 3: Chương 4: Chương 5: Chương 6: Chương 7: Chương 8: Chương 9: Chương 10: Tập 33Chương 1: Chương 2: Chương 3: Chương 4: Chương 5: Chương 6: Chương 7: Chương 8: Chương 9: Chương 10: Tập 34Chương 1:Chương 2: Chương 3: Chương 4: Chương 5: Chương 6: Chương 7: Chương 8: Chương 9: Tập 35Chương 1: Chương 2: Chương 3: Chương 4: Chương 5: Chương 6: Chương 7: Chương 8: Tập 36Chương 1: Chương 2: Chương 3: Chương 4: Chương 5: Chương 6: Chương 7: Chương 8: Chương 9: Tập 37Chương 1: Chương 2: Chương 3: Chương 4: Chương 5: Chương 6: Chương 7: Chương 8: Chương 9: Chương 10: Tập 38Chương 1: Chương 2: Chương 3: Chương 4: Chương 5: Chương 6: Chương 7: Chương 8: Chương 9: Tập 39Chương 1: Chương 2: Chương 3: Chương 4: Chương 5: Chương 6: Chương 7: Chương 8: Chương 9: Tập 40Chương 1: Chương 2: Chương 3: Chương 4: Chương 5: Chương 6: Chương 7: Chương 8: Chương 9: Tập 41Chương 1: Chương 2: Chương 3: Chương 4: Chương 5: Chương 6: Chương 7: Chương 8: Chương 9: Tập 42Chương 1: Chương 2: Chương 3: Chương 4: Chương 5: Chương 6: Chương 7: Chương 8: Tập 43Chương 1: Chương 2: Chương 3: Chương 4: Chương 5: Chương 6: Chương 7: Chương 8: Chương 9: Chương 10: Tập 44Chương 1: Chương 2: Chương 3: Chương 4: Chương 5: Chương 6: Chương 7: Chương 8: Tập 45Chương 1: Chương 2: Chương 3: Chương 4: Chương 5: Chương 6: Chương 7: Tập 46Chương 1: Chương 2: Chương 3: Chương 4: Chương 5: Chương 6: Chương 7: Chương 8: Chương 9: Chương 10: Tập 47Chương 1: Chương 2: Chương 3: Chương 4:       Chương 5:    Chương 6:    Chương 7: Chương 8:    Tập 48Chương 1:    (Chương 2: Chương 3:    Chương 4: Chương 5: )   Chương 6: Chương 7: Chương 8: Tập 49Chương 1:    Chương 2: Chương 3: Chương 4:       Chương 5:       Chương 6:    Chương 7:    Chương 8:    Tập 50Chương 1: Chương 2: Chương 3: Chương 4:    Chương 5: )   Chương 6: Chương 7: Chương 8:    )   Chương 9:    Tập 51Chương 1:             Chương 2:       Chương 3:       Chương 4:          Chương 5:    Chương 6:    Chương 7:       Chương 8:       Tập 52Chương 1:       Chương 2:    Chương 3:       Chương 4:       Chương 5:    Chương 6:                Chương 7:       Chương 8:    (   Tập 53Chương 1:       Chương 2:          (Chương 3:    Chương 4: )      Chương 5:       Chương 6:    (Chương 7:    Chương 8:    Chương 9:          Tập 54Chương 1:    Chương 2:          Chương 3:    Chương 4:        Chương 5:          Chương 6:      Chương 7:       Chương 8:       Tập 55Chương 1:     Chương 2:        Chương 3:       Chương 4:      Chương 5:     Chương 6:             Chương 7:     Chương 8:         Tập 56Chương 1:    Chương 2:          Chương 3:       Chương 4:       Chương 5:     Chương 6:       Chương 7:       Chương 8:      Tập 57Chương 1:       Chương 2:       Danh sách các chương truyệnTập 1:Chương1: Sự ra đời của 1 Dark GamerChương2: Quái thú xuất hiệnChương3: Yêu cầu của người hướng dẫnChương4: Sự đáng sợ của WeedChương5: Cô gái đánh mất ngôn từChương6: Đồ nướngChương7: Nhạc trưởng của trận chiếnChương8: Class định mệnhChương9: Thành phố thiên đườngChương10: Vai trò của Weed trong đội quân trừng phạtTập 2:Chương1: Vùng đất thần thoạiChương2: Tượng nữ thần FreyaChương3: Kho báu thất lạc của ngôi đềnChương4: Thành phố thiên đường, LaviasChương5: Kẻ phá hoạiChương6: Ý nghĩa thực sự của Royal RoadChương7: Bức tượng vô danh ở LaviasChương8: Kho báu thất lạc của FreyaChương9: Chàng hiệp sĩ của công chúaChương10: Những núi itemTập 3:Chương1: Class của tôi, nhà điêu khắc ánh trăngChương2: Hòn đá thu lôiChương3: Nhạc khí và âm mưuChương4: Nỗi ô nhục của Van HawkChương5: Trả lại di vật thánhChương6: Lạnh căm cămChương7: Người mới cái gì cũng không biếtChương8: Lũ True Blood VampireChương9: Nhà điêu khắc vĩ đạiChương10: Trận chiến ở lâu đài đenChương11: Sự xuất hiện của kênh truyền hình kém phát triểnTập 4:Chương 1: Vùng đất DespairChương 2: Nghề gì cũng biếtChương 3: Đấu giá vải ngũ sắcChương 4: Bậc thầy điêu khắc DaroneChương 5: Shapeshifter SculptureChương 6: Vây hãm pháo đài OhdeinChương 7: Đi săn trong hầm ngụcChương 8: Cuộc đi săn của WeedChương 9: Tổ chức Dark GamerChương 10: Lăng mộ vĩ đại nhấtTập 5:Chương 1: Lăng mộ của vị vua vĩ đạiChương 2: Kim tự tháp và phẩm giá của nhà vuaChương 3: Sức mạnh của rượuChương 4: Điểm sốChương 5: Vùng đất tuyệt vọngChương 6: Sculptural TransformationChương 7: Sự thiếu hiểu biết của KarichwiChương 8: Những cuộc chiến của loài OrcChương 9: Hall of FameChương 10: Con đường lựa chọnTập 6:Chương 1: Tuyệt vời ông mặt trờiChương 2: Lavias, thành phố trên khôngChương 3: Lần đầu đi xem phimChương 4: Nhà hàng thuộc khách sạn VChương 5: Karichwi chạy trốnChương 6: Áo giáp của TallockChương 7: Những mối quan hệ trong quá khứChương 8: Người đồng hành kỳ lạChương 9: Tác phẩm điêu khắc về nàngTập 7:Chương 1: Trước trận chiếnChương 2: Quân đoàn UndeadChương 3: Lich ShireChương 4: Nhiệm vụChương 5: Từ chối tử thầnChương 6: Bước chân vào thế giớiChương 7: Được và mấtChương 8: Con đường chết chócChương 9: Chính phục Hall of FameTập 8Chương 1: RhodiumChương 2: Bức tượng bằng vàngChương 3: Bóng mờ của bức tượng vàngChương 4: Moonlight SculptorChương 5: Cuộc viễn chinh phương BắcChương 6: Khai phá hầm ngụcChương 7: Buổi hòa nhạc thính phòngChương 8: Ép buộc nhận nhiệm vụChương 9: Thung lung tử thầnTập 9Chương 1: Đêm ở MorataChương 2: Chiến dịch cung ứng thực phẩmChương 3: Điều ngạc nhiên ở vùng đất phương BắcChương 4: Chinh phụcChương 5: Trong hang độngChương 6: Người đàn ông “mặc váy”Chương 7: Kiệt tác của kiệt tácChương 8: Trường ĐHQG Hàn QuốcChương 9: Đột kíchChương 10: Gieo hạt giốngChương 11: Chiến thần WeedTập 10Chương 1: Skeleton Soldier WeedChương 2: Lai lịch của SkeletonChương 3: Sự nổi dậy của UndeadChương 4: Nghệ thuật Phồng tômChương 5: Kho báu của NiflheimChương 6: Bữa tiệc sinh nhậtChương 7: Cây cung của tộc High ElfChương 8: Tháp ánh sángChương 9: Tụ họpChương 10: TodiumTập 11Chương 1: Vùng đất của VampireChương 2: Thành phố SeirunChương 3: Nhiệm vụChương 4: Nhiệm vụ giải cứu RoselynChương 5: Môn học đầu tiên của WeedChương 6: Luật thương thầu của địa phươngChương 7: Bức thư của một VampireChương 8: Hi vọng mong manhChương 9: Chương trình mang tên WeedChương 10: Buổi tập huấn đầu tiênTập 12Chương 1: Ngày xuất trậnChương 2: Chuyến thám hiểm TodeumChương 3: Chuyến đi địa ngục SilmidoChương 4: Khóa huấn luyện địa ngục hoang dãChương 5: Bại lộ thân phậnChương 6: Bóng của tháp LootChương 7: Chiến thắng vang dộiChương 8: Tù nhân chiến tranhChương 9: Skill Elemental SculptingChương 10: Tháp Anh HùngTập 13Chương 1: Skeleton KnightChương 2: Chàng hiệp sĩ của công chúaChương 3: Trận chiến lịch sửChương 4: Weed trở vềChương 5: Morata, biểu tượng của sự thịnh vượngChương 6: Bức điêu khắc về bé gáiChương 7: Lãnh Chúa Morata xấu xaChương 8: Vương quốc DwarfChương 9: Dwarf có tên “Art Hand”Chương 10: Quỷ rồng KaybernTập 14Chương 1: Làng Dwarf – Iron HandChương 2: KurosoChương 3: Bức tượng bí mật được ủy thácChương 4: Chỉ huy của cơn rúng độngChương 5: Đấu với Death HandChương 6: Giấc mơ của lục địaChương 7: Công viên nước cho trẻ em DwarfChương 8: Elemental Creation (Kiến tạo tinh lin)hChương 9: Cuộc trò chuyện giữa các Dark GamerChương 10: Travellers of WildernessChương 11: Sự đợi chờ của DainTập 15Chương 1: Món quà của người DwarfChương 2: Hầm ngục chưa được khám pháChương 3: Cuốn sách kỳ lạ của GildrasChương 4: Phô diễn sức mạnhChương 5: Vẻ đẹp thuần khiếtChương 6: Nô lệ hẹn hòChương 7: Sự hiếu kì của ông lão SmithChương 8: Phục hồi đế chế NiflheimChương 9: Nhà điêu khắc địa ngụcChương 10: Nhà điêu khắc cưỡi bòChương 11: Các tác phẩm điêu khắc trên sông LamentationTập 16Chương 1: Truy sátChương 2: Liên minh giải cứuChương 3: Sức mạnh của người giải cứuChương 4: Chiến thuật bất khả chiến bạiChương 5: Chiến lược của Gia Cát LượngChương 6: Black DragonChương 7: Mẫu người yêu lý tưởng của WeedChương 8: Lãnh đạo trận chiếnChương 9: Bạo chúa trở lạiTập 17Chương 1: Tiếng tăm của WeedChương 2: Skill Blacksmith of Magic SwordsChương 3: Lãnh Chúa của MorataChương 4: Ý nghĩa sâu sắc của 1 đồngChương 5: Seoyoon tới thăm nhàChương 6: Tác phẩm điêu khắc một em béChương 7: Cuộc đời của một cô gáiChương 8: Gặp gỡ Da’inChương 9: Người lữ hành cô độcChương 10: Mối quan hệ oan gia với BardRayTập 18Chương 1: Những kí ức dĩ vãng của đế chế AhreupenChương 2: Hành trình của một người đàn ôngChương 3: Những chuyến bayChương 4: Kiến trúc AhreupenChương 5: Sự thành lập nhóm Grass Porridge CultChương 6: Khúc ca của WeedChương 7: Phòng thủ MorataChương 8: Đàm phán thời hậu chiếnChương 9: Lịch sử điêu khắcChương 10: Con tàu maChương 11: Thuyền trưởng DeoreolTập 19:Chương 1: Thuyền trưởng con tàu maChương 2: Bữa tối trên đảo IpiaChương 3: Màn trình diễn trên biểnChương 4: Thợ lặn WeedChương 5: Hạm đội hải tặc bị mất tíchChương 6: Cực quang vùng DeronChương 7: Chuyến phiêu lưu đến Las PhalanxChương 8: Di tích của nghệ thuật điêu khắcChương 9: Seoyoon tớiChương 10: Giới hạn của NecromancerTập 20:Chương 1: Cuộc hội ngộ đầy xúc độngChương 2: Khách không mời mà tớiChương 3: Đêm của UndeadChương 4: Trận chiến trong vùng núi lửa phun tràoChương 5: Câu chuyện về SeulroeoChương 6: Hầm ngục InfernoChương 7: Fire GiantChương 8: Cuộc chiến chủng tộc ở Las PhalanxChương 9: Weed lại làm điều đó nữa rồiChương 10: Lễ cưới của SeulroeoTập 21:Chương 1: Bí mật khai quốcChương 2: Khu mỏ của nhà điêu khắcChương 3: Cà phê hẹn hòChương 4: Thiên thần MithrilChương 5: Thông điệp trong chai thủy tinhChương 6: Phép lạ của skill Life BestowalChương 7: Death AuraChương 8: Cuộc phản công trong mưa, gió và sương mùChương 9: Biển lớnChương 10: Bạn bèTập 22:Chương 1: Túi xách của Mỹ nhân ngưChương 2.1: Công trình vĩ đạiChương 2.2: Công trình vĩ đại (tiếp)Chương 3: Chiếc tù và của Teuresec báo hiệu chiến thắngChương 4: Ghé thăm trụ sở chínhChương 5: Nature Sculpting (Điêu khắc thiên nhiên)Chương 6: Nhà điêu khắc lang thang khắp lục địaChương 7: Đại thánh đường FreyaChương 8.1: Chối bỏ số mệnhChương 8.2: Chối bỏ số mệnh (tiếp)Tập 23:Chương 1: Skeleton hạ cấpChương 2: Kiếm sư AshChương 3: Hồn ma ở làng KapuaChương 4: Lâu đài cát vững chắcChương 5: Thung lũng Death KnightChương 6: Pháo đài FurgolChương 7: Bài ca về Death Knight Chương 8: Great Disaster Nature Sculpting (Kiến tạo đại thảm họa thiên nhiên)Chương 9: Guild Hermes tấn côngChương 10: King Avannah khổng lồTập 24:Chương 1: Âm mưu nổi loạn của Doom Knight  Chương 2: Chạm trán Guild HermesChương 3: Đánh cược mạng sốngChương 4: Bức tượng làm từ HeliumChương 5: Thanh tẩy UndeadChương 6: Ba con Bone DragonChương 7: Hô phong hoán vũChương 8: Chủ nhân của pháo đài VargoChương 9: Tuyết rơi đêm Giáng SinhChương 10: Nhiệm vụ của người hầu gái cũChương 11: Weed điểm danhTập 25:Chương 1: BardRay xuất trậnChương 2: GrapassChương 3: Những tác phẩm nghệ thuật của ZahabChương 4: Những tác phẩm điêu khắc Zahab muốn để lạiChương 5: Bí kíp kiếm phápChương 6: Bí kíp Radiant Sword để lại trong các tác phẩm điêu khắcChương 7: Người hầu gái già của vương quốc RosenheimChương 8: Nhật kí của Nữ Hoàng EvaneChương 9: Cuộc xâm lăng của Giáo hội Embinyu  Chương 10: Trốn chạy khỏi SerabourgTập 26:Chương 1: Địa đạo dưới lòng đấtChương 2: Nạn dân thành SerabourgChương 3: Quyết định của WeedChương 4: Đại Hồng Thủy và Tượng Nhân SưChương 5: Giáo hội LughChương 6: Khởi nguồn của điêu khắcChương 7: Lịch sử 4 chủng tộcChương 8: Vị trí của RatzeburgChương 9: Phát hiện thành phố đầu tiênChương 10: Vinh quang của tộc OrcChương 11: Lịch sử của tộc OrcTập 27Chương 1: Tác phẩm điêu khắc bằng đấtChương 2: Một Ceramist (Thợ làm gốm)Chương 3: Lịch sử của tộc OrcChương 4: Bức tượng trứng chimChương 5: Sự ra đời của CeramistChương 6: Lò rèn của thần HestiaChương 7: Vua của một quốc giaChương 8: Tác phẩm theo yêu cầu của tộc DwarfChương 9: Gặp gỡ chủng tộc tượng sốngTập 28Chương 1: Mỏ MelbourneChương 2: Bardray và đám Royal GuardChương 3: Woomba BelkainChương 4: Nguy hiểm cận kềChương 5: Khai quật bức tượng Ice BeautyChương 6: Cuộc hội ngộ đặc biệtChương 7: Trận chiến không cân sứcChương 8: Áo giáp “đi xa quá”Chương 9: Chiêu kiếm bí truyền thứ haiChương 10: Tái sinh HeliumChương 11: Lễ đăng quang giá 30 vàngTập 29Chương 1: Bức tượng thất bạiChương 2: Khu vườn các vị thầnChương 3: Sự lựa chọn của tôc OrcChương 4: Định mệnh tồi tệ nhấtChương 5: Tàn tích của vua BelsosChương 6: Bậc thầy điêu khắc cuối cùngChương 7: Tác phẩm điêu khắc Spirit KingChương 8: Sự lựa chọn của các Lãnh chúa phương BắcChương 9: Hoạt động của các bức tượng sốngChương 10: Bẫy của bộ tộc SulleionTập 30Chương 1: Đại thảm họa ở hẻm núi RockyChương 2: Fire Warrior – Chiến binh lửaChương 3: Đỉnh TubkalChương 4: Bức tượng đá trong thành phốChương 5: Hành trình của Black KnightChương 6: Bức tượng ở quảng trườngChương 7: Lòng tham không đáy của Guild HermesChương 8: Bài ca cho BahamorgChương 9: Quái vật của AntarosaChương 10: Kí ức của BahamorgTập 31Chương 1: Bí kỹ điêu khắc mớiChương 2: Sức mạnh của BahamorgChương 3: Nụ cười của SeoyoonChương 4: Cuộc chiến Pháo đài SisleyChương 5: Số mệnh của Dark GamerChương 6: Hành trình của chim ruồiChương 7: Cuộc sống của con chim ruồiChương 8: Ba lần thảm họaChương 9: Giáo hội Embinyu ăn hànhChương 10: Cuộc nói chuyện của các anh hùngChương 11: Rùa biểnTập 32Chương 1: Mở rộng vương quốc ArpenChương 2: Vùng đất ẩm ướt – Wet landChương 3: Paladin hội tụChương 4: Mê cung RoderickChương 5: Sự hi sinh của các PaladinChương 6: Sự xuất hiện của chủ nhàChương 7: Demon SlayerChương 8: Đại chiến đẫm máuChương 9: Thành tựu to lớnChương 10: Ghi chép về nghiên cứu của RoderickTập 33Chương 1: Trận hải chiến của Hội Cháo HànhChương 2: Trận chiến trên đất liềnChương 3: Trận solo trên lưng YellowyChương 4: Kết quả trận chiến đồng bằng RupoiChương 5: Nodulle và HilderunChương 6: Thời quá khứChương 7: Lục địa Versailles trong quá khứChương 8: Bão lửaChương 9: Seo-yoon bị bắtChương 10: Ranh giới giữa sự sống và cái chếtTập 34Chương 1: Sự đau đớn của NodulleChương 2: Zahab và Nữ hoàng EvaneChương 3: Cuộc chiến ở pháo đài Hoàng gia PortuChương 4: Pháo đài sụp đổChương 5: Tác phẩm điêu khắc tạo ra phép màuChương 6: Sự phản bội tinh tếChương 7: Sa mạc tĩnh lặngChương 8: Người hô mưa gọi gióChương 9: Vị anh hùng của quá khứTập 35Chương 1: Chiến thắng của Đế chế HavenChương 2: Chinh phục MetapeiaChương 3: Chiến binh vô địchChương 4: Thời chiếnChương 5: Chiến binh giải cứu thế giớiChương 6: Thành phố tan biếnChương 7: Chiến tranh trong quá khứChương 8: Bạo chúa xuất hiệnTập 36Chương 1: Chỉ huy của quân đội bóng tối, Van HawkChương 2: Nhiệm vụ bí kĩ điêu khắc cuối cùngChương 3: Lễ vật tuyệt vời nhấtChương 4: Chiến binh hùng mạnh nhấtChương 5: Bóng tối, nỗi sợ và bệnh dịchChương 6: Phẩm giá của Van HawkChương 7: Zahab, bạn đồng hành vĩnh cửuChương 8: Python đi về phía BắcChương 9: Đội quân EmbinyuTập 37Chương 1: Vận rủi của pháo đài DulmoreChương 2: Màn trình diễn nổi bật thu hút sự chú ýChương 3: Sự xuất hiện của chiến binh xấu xaChương 4: Mắt bãoChương 5: Kết cục của WeedChương 6: Sức mạnh của EmbinyuChương 7: Điểm đếnChương 8: Dấu ấn lịch sửChương 9: Sức mạnh của PallosChương 10: Đế chế Haven xâm lăngTập 38Chương 1: Thuộc hạ phân tánChương 2: Bắt đầu công cuộc đánh chiếmChương 3: Mắt của LandlordChương 4: Người phương BắcChương 5: Ý nguyện của Hoàng đế vĩ đại WeedChương 6: Tòa tháp sụp đổChương 7: Black Dragon AusolletChương 8: Con rồng mất tríChương 9: Black Bear và Black DragonTập 39Chương 1: Dragon KnightChương 2: Hóa thân của EmbinyuChương 3: Sự giúp sức của ThầnChương 4: Diệt rồngChương 5: Bước cuối cùngChương 6: Kết cục của NodulleChương 7: Lời kêu gọi của Abyss KnightChương 8: Kho báu của biểnChương 9: Sự trở lại của nhà vuaTập 40Chương 1: Nội vụ vương quốc ArpenChương 2: Đơn vị cháo Giết Không Cần HỏiChương 3: Abyss Knight và Guild HermesChương 4: Hoàng đế của Đế chế HavenChương 5: Cuộc đọ sức với cấp dướiChương 6: Cầu AlkazarChương 7: Đơn vị Cháo SkyChương 8: Nhiệm vụ của Hoàng đế vĩ đạiChương 9: Cấp dưới đáng ghét hồi sinhTập 41Chương 1: Nỗi đau của anh hùngChương 2: Sự xuất hiện của người anh hùngChương 3: Thảm họa xảy raChương 4: Tấn công chính diệnChương 5: Khúc ca của WeedChương 6: Cuộc chiến bất khả thiChương 7: Thế trận một chiềuChương 8: Cung điện Hoàng Gia sụp đổChương 9: Sự bất hạnh của Đế chế HavenTập 42Chương 1: Ăn mừng chiến thắngChương 2: Tái thiết ArpenChương 3: Bạo loạnChương 4: Chính sách phục hồiChương 5: Cô lậpChương 6: Hoạch định tương laiChương 7: Kế hoạch mua chuộcChương 8: Một thế giới tươi đẹpTập 43Chương 1: Ý nghĩa của Time SculptingChương 2: Lời mời của TeneidonChương 3: Nhiệm vụ rồngChương 4: Thế giới FairyChương 5: Ngày tàn sátChương 6: Khẩn cấpChương 7: Chiến thần WeedChương 8: Nghiền nátChương 9: Đột kích Đế chế HavenChương 10: Định mệnh của Black KnightTập 44Chương 1: Chiến thần thức tỉnhChương 2: Cha SeoyoonChương 3: Knight đặc biệt: Myul GriffonChương 4: Sự sụp đổ của Đế chếChương 5: Điêu khắc cao quýChương 6: Bậc thầy vĩ đạiChương 7: Phần thưởng của RatuasChương 8: Guild Hermes công kíchTập 45Chương 1: Kẻ lợi dụng danh tiếngChương 2: Đối thủ đáng gờm của Đế chế HavenChương 3: Lợi nhuận của WeedChương 4: Pháo đài PuholChương 5: Kế hoạch tiếp cậnChương 6: Avian tham chiếnChương 7: Người hùng thực sựTập 46Chương 1: Tuyên bố đầu hàngChương 2: Kết cục của Guild HermesChương 3: Công viên nước – Con gà đẻ trứng vàngChương 4: Công trình lớn nhất phương BắcChương 5: Công viên nước PuholChương 6: Ngày thời gian ngừng trôiChương 7: Sa mạc tĩnh lặngChương 8: Thử thách liều lĩnh (P1)Chương 9: Thử thách liều lĩnh (P2)Chương 10: Thử thách liều lĩnh (P3)Tập 47Chương 1: Bắt đầu của một ngôi saoChương 2: Baby StarChương 3: Thợ thủ công chăm chỉ nhấtChương 4: Class thứ 2 (P1)   (P2)   (P3)Chương 5: Thanh kiếm Loa (P1)   (P2)Chương 6: Kỉ lục đi săn (P1)   (P2)Chương 7: Cơn giận của “bố vợ”Chương 8: Cạm bẫy của Weed (P1)   (P2)Tập 48Chương 1: Lâu đài Kallapik (P1)   (P2)Chương 2: Uốn cong ý kiến công chúngChương 3: Giấc mơ của những kẻ hung ác vĩ đại (P1)   (P2)Chương 4: Những hạt giống tấn côngChương 5: Con quỷ ham ăn (P1)   (P2)Chương 6: Sóng ngầm ở pháo đài OdinChương 7: Cuộc vây hãm ở pháo đài OdinChương 8: Sự hi sinh của Seo-yoonTập 49Chương 1: Cuộc diễu hành bắt đầu (P1)   (P2)Chương 2: Hải chiến trên biển NeriaChương 3: Sự xuất hiện của Quân đoàn Iron và Steel KnightChương 4: Giải phóng Free City thuộc Somren (P1)   (P2)   (P3)Chương 5: Ăn miếng trả miếng (P1)   (P2)   (P3)Chương 6: Phù thủy bóng đêm (P1)   (P2)Chương 7: Đối đầu trực diện (P1)   (P2)Chương 8: Anh hùng hội tụ (P1)   (P2)Tập 50Chương 1: Time SculptingChương 2: Kỳ nghỉ ngắnChương 3: Đồng bằng GarnavChương 4: Vì vùng biển xinh đẹp (P1)   (P2)Chương 5: Những quân bài tẩy (P1)   (P2)Chương 6: Chuyến viếng thăm của MyulChương 7: Trung tâm huấn luyện cao cấpChương 8: Thành tựu mới (P1)   (P2)   (P3)Chương 9: Đấu thần Batalli (P1)   (P2)Tập 51Chương 1: MVP của trận chiến Palrangka (P1)   (P2)   (P3)   (P4)   (P5)Chương 2: Triệu hồi hỏa thiên thạch (P1)   (P2)   (P3)Chương 3: Khúc tráng ca của Weed (P1)   (P2)   (P3)Chương 4: Trận chiến của Orc Karichwi (P1)   (P2)   (P3)   (P4)Chương 5: Knight cho Wy-3 (P1)   (Phần 2)Chương 6: Thoát khỏi cạm bẫy (P1)   (P2)Chương 7: Chiến thần (P1)   (P2)   (P3)Chương 8: Kế sách cuối cùng (P1)   (P2)   (P3)Tập 52Chương 1: Dark Rule (P1)   (P2)   (P3)Chương 2: Hậu quả khủng khiếp (P1)   (P2)Chương 3: Mười một Weed (P1)   (P2)   (P3)Chương 4: Cái kết của Hoàng đế Geihar (P1)   (P2)   (P3)Chương 5: Đế chế sụp đổ (P1)   (P2)Chương 6: Weed và Bard Ray (P1)   (P2)   (P3)   (P4)   (P5)   (P6)Chương 7: Sự đáp trả của Kaybern (P1)   (P2)   (P3)Chương 8: Hai con rồng (P1)   (P2)   (P3)Tập 53Chương 1: Hắc Long (P1)   (P2)   (P3)Chương 2: Săn rồng (P1)   (P2)   (P3)   (P4)Chương 3: Lâu đài Aren rực lửa (P1)   (P2)Chương 4: Thống trị lục địa (P1)   (P2)   (P3)Chương 5: Chiến lược phát triển Arpen (P1)   (P2)   (P3)Chương 6: Đầu tư quy mô lớn (P1)   (P2)Chương 7: Weed khốn khổ (P1)   (P2)Chương 8: Thế giới lâm nguy (P1)   (P2)Chương 9: Vị anh hùng giải cứu thế giới (P1)   (P2)   (P3)   (P4)Tập 54Chương 1: Sa mạc phương Nam (P1)   (P2)Chương 2: Đòn tấn công của Kaybern (P1)   (P2)   (P3)   (P4)Chương 3: Lao động là khổ sai (P1)   (P2)Chương 4: Kế hoạch hủy diệt (P1)   (P2)    (P3)Chương 5: Lựa chọn nhiệm vụ (P1)   (P2)   (P3)   (P4)Chương 6: Nghi thức sa mạc (P1)   (P2)  (P3)Chương 7: Half Elf Vishur (P1)   (P2)   (P3)Chương 8: Kế hoạch của tộc Dwarf (P1)   (P2)   (P3) Tập 55Chương 1: Kế hoạch loot đồ (P1)   (P2) Chương 2: Kho báu của Rồng (P1)   (P2)    (P3)Chương 3: Hiểm họa khó tránh (P1)   (P2)   (P3)Chương 4: Phòng thủ hang Rồng (P1)  (P2)   (P3)Chương 5: Giấc mơ của tộc Dwarf (P1)   (P2)   (P3)Chương 6: Cuộc đại tẩu thoát (P1)    (P2)    (P3)    (P4)Chương 7: Ngày Ramen (P1)    (P2)Chương 8: Khủng hoảng tại Morata (P1)  (P2)  (P3)  (P4)  (P5)Tập 56Chương 1: Ý chỉ của Hoàng đế (P1)   (P2)Chương 2: Quỷ vương (P1)   (P2)   (P3)   (P4)Chương 3: Cổ vật huyền thoại (P1)   (P2)   (P3)Chương 4: Hầm ngục Argoldia (P1)   (P2)   (P3)Chương 5: Quyết định cho toàn lục địa  (P1)   (P2)   (P3)Chương 6: Âm mưu của Weed (P1)   (P2)   (P3)Chương 7: Công trường (P1)   (P2)   (P3)Chương 8: Phần kết của nhiệm vụ (P1)   (P2)   (P3)Tập 57Chương 1: Tại Morata (P1)   (P2)   (P3)Chương 2: Ngày tận thế (P1)   (P2)   (P3)Chương8: Lũ True Blood VampireChương9: Nhà điêu khắc vĩ đạiChương10: Trận chiến ở lâu đài đenChương11: Sự xuất hiện của kênh truyền hình kém phát triểnTập 4:Chương 1: Vùng đất DespairChương 2: Nghề gì cũng biếtChương 3: Đấu giá vải ngũ sắcChương 4: Bậc thầy điêu khắc DaroneChương 5: Shapeshifter SculptureChương 6: Vây hãm pháo đài OhdeinChương 7: Đi săn trong hầm ngụcChương 8: Cuộc đi săn của WeedChương 9: Tổ chức Dark GamerChương 10: Lăng mộ vĩ đại nhấtTập 5:Chương 1: Lăng mộ của vị vua vĩ đạiChương 2: Kim tự tháp và phẩm giá của nhà vuaChương 3: Sức mạnh của rượuChương 4: Điểm sốChương 5: Vùng đất tuyệt vọngChương 6: Sculptural TransformationChương 7: Sự thiếu hiểu biết của KarichwiChương 8: Những cuộc chiến của loài OrcChương 9: Hall of FameChương 10: Con đường lựa chọnTập 6:Chương 1: Tuyệt vời ông mặt trờiChương 2: Lavias, thành phố trên khôngChương 3: Lần đầu đi xem phimChương 4: Nhà hàng thuộc khách sạn VChương 5: Karichwi chạy trốnChương 6: Áo giáp của TallockChương 7: Những mối quan hệ trong quá khứChương 8: Người đồng hành kỳ lạChương 9: Tác phẩm điêu khắc về nàngTập 7:Chương 1: Trước trận chiếnChương 2: Quân đoàn UndeadChương 3: Lich ShireChương 4: Nhiệm vụChương 5: Từ chối tử thầnChương 6: Bước chân vào thế giớiChương 7: Được và mấtChương 8: Con đường chết chócChương 9: Chính phục Hall of FameTập 8Chương 1: RhodiumChương 2: Bức tượng bằng vàngChương 3: Bóng mờ của bức tượng vàngChương 4: Moonlight SculptorChương 5: Cuộc viễn chinh phương BắcChương 6: Khai phá hầm ngụcChương 7: Buổi hòa nhạc thính phòngChương 8: Ép buộc nhận nhiệm vụChương 9: Thung lung tử thầnTập 9Chương 1: Đêm ở MorataChương 2: Chiến dịch cung ứng thực phẩmChương 3: Điều ngạc nhiên ở vùng đất phương BắcChương 4: Chinh phụcChương 5: Trong hang độngChương 6: Người đàn ông “mặc váy”Chương 7: Kiệt tác của kiệt tácChương 8: Trường ĐHQG Hàn QuốcChương 9: Đột kíchChương 10: Gieo hạt giốngChương 11: Chiến thần WeedTập 10Chương 1: Skeleton Soldier WeedChương 2: Lai lịch của SkeletonChương 3: Sự nổi dậy của UndeadChương 4: Nghệ thuật Phồng tômChương 5: Kho báu của NiflheimChương 6: Bữa tiệc sinh nhậtChương 7: Cây cung của tộc High ElfChương 8: Tháp ánh sángChương 9: Tụ họpChương 10: TodiumTập 11Chương 1: Vùng đất của VampireChương 2: Thành phố SeirunChương 3: Nhiệm vụChương 4: Nhiệm vụ giải cứu RoselynChương 5: Môn học đầu tiên của WeedChương 6: Luật thương thầu của địa phươngChương 7: Bức thư của một VampireChương 8: Hi vọng mong manhChương 9: Chương trình mang tên WeedChương 10: Buổi tập huấn đầu tiênTập 12Chương 1: Ngày xuất trậnChương 2: Chuyến thám hiểm TodeumChương 3: Chuyến đi địa ngục SilmidoChương 4: Khóa huấn luyện địa ngục hoang dãChương 5: Bại lộ thân phậnChương 6: Bóng của tháp LootChương 7: Chiến thắng vang dộiChương 8: Tù nhân chiến tranhChương 9: Skill Elemental SculptingChương 10: Tháp Anh HùngTập 13Chương 1: Skeleton KnightChương 2: Chàng hiệp sĩ của công chúaChương 3: Trận chiến lịch sửChương 4: Weed trở vềChương 5: Morata, biểu tượng của sự thịnh vượngChương 6: Bức điêu khắc về bé gáiChương 7: Lãnh Chúa Morata xấu xaChương 8: Vương quốc DwarfChương 9: Dwarf có tên “Art Hand”Chương 10: Quỷ rồng KaybernTập 14Chương 1: Làng Dwarf – Iron HandChương 2: KurosoChương 3: Bức tượng bí mật được ủy thácChương 4: Chỉ huy của cơn rúng độngChương 5: Đấu với Death HandChương 6: Giấc mơ của lục địaChương 7: Công viên nước cho trẻ em DwarfChương 8: Elemental Creation (Kiến tạo tinh lin)hChương 9: Cuộc trò chuyện giữa các Dark GamerChương 10: Travellers of WildernessChương 11: Sự đợi chờ của DainTập 15Chương 1: Món quà của người DwarfChương 2: Hầm ngục chưa được khám pháChương 3: Cuốn sách kỳ lạ của GildrasChương 4: Phô diễn sức mạnhChương 5: Vẻ đẹp thuần khiếtChương 6: Nô lệ hẹn hòChương 7: Sự hiếu kì của ông lão SmithChương 8: Phục hồi đế chế NiflheimChương 9: Nhà điêu khắc địa ngụcChương 10: Nhà điêu khắc cưỡi bòChương 11: Các tác phẩm điêu khắc trên sông LamentationTập 16Chương 1: Truy sátChương 2: Liên minh giải cứuChương 3: Sức mạnh của người giải cứuChương 4: Chiến thuật bất khả chiến bạiChương 5: Chiến lược của Gia Cát LượngChương 6: Black DragonChương 7: Mẫu người yêu lý tưởng của WeedChương 8: Lãnh đạo trận chiếnChương 9: Bạo chúa trở lạiTập 17Chương 1: Tiếng tăm của WeedChương 2: Skill Blacksmith of Magic SwordsChương 3: Lãnh Chúa của MorataChương 4: Ý nghĩa sâu sắc của 1 đồngChương 5: Seoyoon tới thăm nhàChương 6: Tác phẩm điêu khắc một em béChương 7: Cuộc đời của một cô gáiChương 8: Gặp gỡ Da’inChương 9: Người lữ hành cô độcChương 10: Mối quan hệ oan gia với BardRayTập 18Chương 1: Những kí ức dĩ vãng của đế chế AhreupenChương 2: Hành trình của một người đàn ôngChương 3: Những chuyến bayChương 4: Kiến trúc AhreupenChương 5: Sự thành lập nhóm Grass Porridge CultChương 6: Khúc ca của WeedChương 7: Phòng thủ MorataChương 8: Đàm phán thời hậu chiếnChương 9: Lịch sử điêu khắcChương 10: Con tàu maChương 11: Thuyền trưởng DeoreolTập 19:Chương 1: Thuyền trưởng con tàu maChương 2: Bữa tối trên đảo IpiaChương 3: Màn trình diễn trên biểnChương 4: Thợ lặn WeedChương 5: Hạm đội hải tặc bị mất tíchChương 6: Cực quang vùng DeronChương 7: Chuyến phiêu lưu đến Las PhalanxChương 8: Di tích của nghệ thuật điêu khắcChương 9: Seoyoon tớiChương 10: Giới hạn của NecromancerTập 20:Chương 1: Cuộc hội ngộ đầy xúc độngChương 2: Khách không mời mà tớiChương 3: Đêm của UndeadChương 4: Trận chiến trong vùng núi lửa phun tràoChương 5: Câu chuyện về SeulroeoChương 6: Hầm ngục InfernoChương 7: Fire GiantChương 8: Cuộc chiến chủng tộc ở Las PhalanxChương 9: Weed lại làm điều đó nữa rồiChương 10: Lễ cưới của SeulroeoTập 21:Chương 1: Bí mật khai quốcChương 2: Khu mỏ của nhà điêu khắcChương 3: Cà phê hẹn hòChương 4: Thiên thần MithrilChương 5: Thông điệp trong chai thủy tinhChương 6: Phép lạ của skill Life BestowalChương 7: Death AuraChương 8: Cuộc phản công trong mưa, gió và sương mùChương 9: Biển lớnChương 10: Bạn bèTập 22:Chương 1: Túi xách của Mỹ nhân ngưChương 2.1: Công trình vĩ đạiChương 2.2: Công trình vĩ đại (tiếp)Chương 3: Chiếc tù và của Teuresec báo hiệu chiến thắngChương 4: Ghé thăm trụ sở chínhChương 5: Nature Sculpting (Điêu khắc thiên nhiên)Chương 6: Nhà điêu khắc lang thang khắp lục địaChương 7: Đại thánh đường FreyaChương 8.1: Chối bỏ số mệnhChương 8.2: Chối bỏ số mệnh (tiếp)Tập 23:Chương 1: Skeleton hạ cấpChương 2: Kiếm sư AshChương 3: Hồn ma ở làng KapuaChương 4: Lâu đài cát vững chắcChương 5: Thung lũng Death KnightChương 6: Pháo đài FurgolChương 7: Bài ca về Death Knight Chương 8: Great Disaster Nature Sculpting (Kiến tạo đại thảm họa thiên nhiên)Chương 9: Guild Hermes tấn côngChương 10: King Avannah khổng lồTập 24:Chương 1: Âm mưu nổi loạn của Doom Knight  Chương 2: Chạm trán Guild HermesChương 3: Đánh cược mạng sốngChương 4: Bức tượng làm từ HeliumChương 5: Thanh tẩy UndeadChương 6: Ba con Bone DragonChương 7: Hô phong hoán vũChương 8: Chủ nhân của pháo đài VargoChương 9: Tuyết rơi đêm Giáng SinhChương 10: Nhiệm vụ của người hầu gái cũChương 11: Weed điểm danhTập 25:Chương 1: BardRay xuất trậnChương 2: GrapassChương 3: Những tác phẩm nghệ thuật của ZahabChương 4: Những tác phẩm điêu khắc Zahab muốn để lạiChương 5: Bí kíp kiếm phápChương 6: Bí kíp Radiant Sword để lại trong các tác phẩm điêu khắcChương 7: Người hầu gái già của vương quốc RosenheimChương 8: Nhật kí của Nữ Hoàng EvaneChương 9: Cuộc xâm lăng của Giáo hội Embinyu  Chương 10: Trốn chạy khỏi SerabourgTập 26:Chương 1: Địa đạo dưới lòng đấtChương 2: Nạn dân thành SerabourgChương 3: Quyết định của WeedChương 4: Đại Hồng Thủy và Tượng Nhân SưChương 5: Giáo hội LughChương 6: Khởi nguồn của điêu khắcChương 7: Lịch sử 4 chủng tộcChương 8: Vị trí của RatzeburgChương 9: Phát hiện thành phố đầu tiênChương 10: Vinh quang của tộc OrcChương 11: Lịch sử của tộc OrcTập 27Chương 1: Tác phẩm điêu khắc bằng đấtChương 2: Một Ceramist (Thợ làm gốm)Chương 3: Lịch sử của tộc OrcChương 4: Bức tượng trứng chimChương 5: Sự ra đời của CeramistChương 6: Lò rèn của thần HestiaChương 7: Vua của một quốc giaChương 8: Tác phẩm theo yêu cầu của tộc DwarfChương 9: Gặp gỡ chủng tộc tượng sốngTập 28Chương 1: Mỏ MelbourneChương 2: Bardray và đám Royal GuardChương 3: Woomba BelkainChương 4: Nguy hiểm cận kềChương 5: Khai quật bức tượng Ice BeautyChương 6: Cuộc hội ngộ đặc biệtChương 7: Trận chiến không cân sứcChương 8: Áo giáp “đi xa quá”Chương 9: Chiêu kiếm bí truyền thứ haiChương 10: Tái sinh HeliumChương 11: Lễ đăng quang giá 30 vàngTập 29Chương 1: Bức tượng thất bạiChương 2: Khu vườn các vị thầnChương 3: Sự lựa chọn của tôc OrcChương 4: Định mệnh tồi tệ nhấtChương 5: Tàn tích của vua BelsosChương 6: Bậc thầy điêu khắc cuối cùngChương 7: Tác phẩm điêu khắc Spirit KingChương 8: Sự lựa chọn của các Lãnh chúa phương BắcChương 9: Hoạt động của các bức tượng sốngChương 10: Bẫy của bộ tộc SulleionTập 30Chương 1: Đại thảm họa ở hẻm núi RockyChương 2: Fire Warrior – Chiến binh lửaChương 3: Đỉnh TubkalChương 4: Bức tượng đá trong thành phốChương 5: Hành trình của Black KnightChương 6: Bức tượng ở quảng trườngChương 7: Lòng tham không đáy của Guild HermesChương 8: Bài ca cho BahamorgChương 9: Quái vật của AntarosaChương 10: Kí ức của BahamorgTập 31Chương 1: Bí kỹ điêu khắc mớiChương 2: Sức mạnh của BahamorgChương 3: Nụ cười của SeoyoonChương 4: Cuộc chiến Pháo đài SisleyChương 5: Số mệnh của Dark GamerChương 6: Hành trình của chim ruồiChương 7: Cuộc sống của con chim ruồiChương 8: Ba lần thảm họaChương 9: Giáo hội Embinyu ăn hànhChương 10: Cuộc nói chuyện của các anh hùngChương 11: Rùa biểnTập 32Chương 1: Mở rộng vương quốc ArpenChương 2: Vùng đất ẩm ướt – Wet landChương 3: Paladin hội tụChương 4: Mê cung RoderickChương 5: Sự hi sinh của các PaladinChương 6: Sự xuất hiện của chủ nhàChương 7: Demon SlayerChương 8: Đại chiến đẫm máuChương 9: Thành tựu to lớnChương 10: Ghi chép về nghiên cứu của RoderickTập 33Chương 1: Trận hải chiến của Hội Cháo HànhChương 2: Trận chiến trên đất liềnChương 3: Trận solo trên lưng YellowyChương 4: Kết quả trận chiến đồng bằng RupoiChương 5: Nodulle và HilderunChương 6: Thời quá khứChương 7: Lục địa Versailles trong quá khứChương 8: Bão lửaChương 9: Seo-yoon bị bắtChương 10: Ranh giới giữa sự sống và cái chếtTập 34Chương 1: Sự đau đớn của NodulleChương 2: Zahab và Nữ hoàng EvaneChương 3: Cuộc chiến ở pháo đài Hoàng gia PortuChương 4: Pháo đài sụp đổChương 5: Tác phẩm điêu khắc tạo ra phép màuChương 6: Sự phản bội tinh tếChương 7: Sa mạc tĩnh lặngChương 8: Người hô mưa gọi gióChương 9: Vị anh hùng của quá khứTập 35Chương 1: Chiến thắng của Đế chế HavenChương 2: Chinh phục MetapeiaChương 3: Chiến binh vô địchChương 4: Thời chiếnChương 5: Chiến binh giải cứu thế giớiChương 6: Thành phố tan biếnChương 7: Chiến tranh trong quá khứChương 8: Bạo chúa xuất hiệnTập 36Chương 1: Chỉ huy của quân đội bóng tối, Van HawkChương 2: Nhiệm vụ bí kĩ điêu khắc cuối cùngChương 3: Lễ vật tuyệt vời nhấtChương 4: Chiến binh hùng mạnh nhấtChương 5: Bóng tối, nỗi sợ và bệnh dịchChương 6: Phẩm giá của Van HawkChương 7: Zahab, bạn đồng hành vĩnh cửuChương 8: Python đi về phía BắcChương 9: Đội quân EmbinyuTập 37Chương 1: Vận rủi của pháo đài DulmoreChương 2: Màn trình diễn nổi bật thu hút sự chú ýChương 3: Sự xuất hiện của chiến binh xấu xaChương 4: Mắt bãoChương 5: Kết cục của WeedChương 6: Sức mạnh của EmbinyuChương 7: Điểm đếnChương 8: Dấu ấn lịch sửChương 9: Sức mạnh của PallosChương 10: Đế chế Haven xâm lăngTập 38Chương 1: Thuộc hạ phân tánChương 2: Bắt đầu công cuộc đánh chiếmChương 3: Mắt của LandlordChương 4: Người phương BắcChương 5: Ý nguyện của Hoàng đế vĩ đại WeedChương 6: Tòa tháp sụp đổChương 7: Black Dragon AusolletChương 8: Con rồng mất tríChương 9: Black Bear và Black DragonTập 39Chương 1: Dragon KnightChương 2: Hóa thân của EmbinyuChương 3: Sự giúp sức của ThầnChương 4: Diệt rồngChương 5: Bước cuối cùngChương 6: Kết cục của NodulleChương 7: Lời kêu gọi của Abyss KnightChương 8: Kho báu của biểnChương 9: Sự trở lại của nhà vuaTập 40Chương 1: Nội vụ vương quốc ArpenChương 2: Đơn vị cháo Giết Không Cần HỏiChương 3: Abyss Knight và Guild HermesChương 4: Hoàng đế của Đế chế HavenChương 5: Cuộc đọ sức với cấp dướiChương 6: Cầu AlkazarChương 7: Đơn vị Cháo SkyChương 8: Nhiệm vụ của Hoàng đế vĩ đạiChương 9: Cấp dưới đáng ghét hồi sinhTập 41Chương 1: Nỗi đau của anh hùngChương 2: Sự xuất hiện của người anh hùngChương 3: Thảm họa xảy raChương 4: Tấn công chính diệnChương 5: Khúc ca của WeedChương 6: Cuộc chiến bất khả thiChương 7: Thế trận một chiềuChương 8: Cung điện Hoàng Gia sụp đổChương 9: Sự bất hạnh của Đế chế HavenTập 42Chương 1: Ăn mừng chiến thắngChương 2: Tái thiết ArpenChương 3: Bạo loạnChương 4: Chính sách phục hồiChương 5: Cô lậpChương 6: Hoạch định tương laiChương 7: Kế hoạch mua chuộcChương 8: Một thế giới tươi đẹpTập 43Chương 1: Ý nghĩa của Time SculptingChương 2: Lời mời của TeneidonChương 3: Nhiệm vụ rồngChương 4: Thế giới FairyChương 5: Ngày tàn sátChương 6: Khẩn cấpChương 7: Chiến thần WeedChương 8: Nghiền nátChương 9: Đột kích Đế chế HavenChương 10: Định mệnh của Black KnightTập 44Chương 1: Chiến thần thức tỉnhChương 2: Cha SeoyoonChương 3: Knight đặc biệt: Myul GriffonChương 4: Sự sụp đổ của Đế chếChương 5: Điêu khắc cao quýChương 6: Bậc thầy vĩ đạiChương 7: Phần thưởng của RatuasChương 8: Guild Hermes công kíchTập 45Chương 1: Kẻ lợi dụng danh tiếngChương 2: Đối thủ đáng gờm của Đế chế HavenChương 3: Lợi nhuận của WeedChương 4: Pháo đài PuholChương 5: Kế hoạch tiếp cậnChương 6: Avian tham chiếnChương 7: Người hùng thực sựTập 46Chương 1: Tuyên bố đầu hàngChương 2: Kết cục của Guild HermesChương 3: Công viên nước – Con gà đẻ trứng vàngChương 4: Công trình lớn nhất phương BắcChương 5: Công viên nước PuholChương 6: Ngày thời gian ngừng trôiChương 7: Sa mạc tĩnh lặngChương 8: Thử thách liều lĩnh (P1)Chương 9: Thử thách liều lĩnh (P2)Chương 10: Thử thách liều lĩnh (P3)Tập 47Chương 1: Bắt đầu của một ngôi saoChương 2: Baby StarChương 3: Thợ thủ công chăm chỉ nhấtChương 4: Class thứ 2 (P1)   (P2)   (P3)Chương 5: Thanh kiếm Loa (P1)   (P2)Chương 6: Kỉ lục đi săn (P1)   (P2)Chương 7: Cơn giận của “bố vợ”Chương 8: Cạm bẫy của Weed (P1)   (P2)Tập 48Chương 1: Lâu đài Kallapik (P1)   (P2)Chương 2: Uốn cong ý kiến công chúngChương 3: Giấc mơ của những kẻ hung ác vĩ đại (P1)   (P2)Chương 4: Những hạt giống tấn côngChương 5: Con quỷ ham ăn (P1)   (P2)Chương 6: Sóng ngầm ở pháo đài OdinChương 7: Cuộc vây hãm ở pháo đài OdinChương 8: Sự hi sinh của Seo-yoonTập 49Chương 1: Cuộc diễu hành bắt đầu (P1)   (P2)Chương 2: Hải chiến trên biển NeriaChương 3: Sự xuất hiện của Quân đoàn Iron và Steel KnightChương 4: Giải phóng Free City thuộc Somren (P1)   (P2)   (P3)Chương 5: Ăn miếng trả miếng (P1)   (P2)   (P3)Chương 6: Phù thủy bóng đêm (P1)   (P2)Chương 7: Đối đầu trực diện (P1)   (P2)Chương 8: Anh hùng hội tụ (P1)   (P2)Tập 50Chương 1: Time SculptingChương 2: Kỳ nghỉ ngắnChương 3: Đồng bằng GarnavChương 4: Vì vùng biển xinh đẹp (P1)   (P2)Chương 5: Những quân bài tẩy (P1)   (P2)Chương 6: Chuyến viếng thăm của MyulChương 7: Trung tâm huấn luyện cao cấpChương 8: Thành tựu mới (P1)   (P2)   (P3)Chương 9: Đấu thần Batalli (P1)   (P2)Tập 51Chương 1: MVP của trận chiến Palrangka (P1)   (P2)   (P3)   (P4)   (P5)Chương 2: Triệu hồi hỏa thiên thạch (P1)   (P2)   (P3)Chương 3: Khúc tráng ca của Weed (P1)   (P2)   (P3)Chương 4: Trận chiến của Orc Karichwi (P1)   (P2)   (P3)   (P4)Chương 5: Knight cho Wy-3 (P1)   (Phần 2)Chương 6: Thoát khỏi cạm bẫy (P1)   (P2)Chương 7: Chiến thần (P1)   (P2)   (P3)Chương 8: Kế sách cuối cùng (P1)   (P2)   (P3)Tập 52Chương 1: Dark Rule (P1)   (P2)   (P3)Chương 2: Hậu quả khủng khiếp (P1)   (P2)Chương 3: Mười một Weed (P1)   (P2)   (P3)Chương 4: Cái kết của Hoàng đế Geihar (P1)   (P2)   (P3)Chương 5: Đế chế sụp đổ (P1)   (P2)Chương 6: Weed và Bard Ray (P1)   (P2)   (P3)   (P4)   (P5)   (P6)Chương 7: Sự đáp trả của Kaybern (P1)   (P2)   (P3)Chương 8: Hai con rồng (P1)   (P2)   (P3)Tập 53Chương 1: Hắc Long (P1)   (P2)   (P3)Chương 2: Săn rồng (P1)   (P2)   (P3)   (P4)Chương 3: Lâu đài Aren rực lửa (P1)   (P2)Chương 4: Thống trị lục địa (P1)   (P2)   (P3)Chương 5: Chiến lược phát triển Arpen (P1)   (P2)   (P3)Chương 6: Đầu tư quy mô lớn (P1)   (P2)Chương 7: Weed khốn khổ (P1)   (P2)Chương 8: Thế giới lâm nguy (P1)   (P2)Chương 9: Vị anh hùng giải cứu thế giới (P1)   (P2)   (P3)   (P4)Tập 54Chương 1: Sa mạc phương Nam (P1)   (P2)Chương 2: Đòn tấn công của Kaybern (P1)   (P2)   (P3)   (P4)Chương 3: Lao động là khổ sai (P1)   (P2)Chương 4: Kế hoạch hủy diệt (P1)   (P2)    (P3)Chương 5: Lựa chọn nhiệm vụ (P1)   (P2)   (P3)   (P4)Chương 6: Nghi thức sa mạc (P1)   (P2)  (P3)Chương 7: Half Elf Vishur (P1)   (P2)   (P3)Chương 8: Kế hoạch của tộc Dwarf (P1)   (P2)   (P3) Tập 55Chương 1: Kế hoạch loot đồ (P1)   (P2) Chương 2: Kho báu của Rồng (P1)   (P2)    (P3)Chương 3: Hiểm họa khó tránh (P1)   (P2)   (P3)Chương 4: Phòng thủ hang Rồng (P1)  (P2)   (P3)Chương 5: Giấc mơ của tộc Dwarf (P1)   (P2)   (P3)Chương 6: Cuộc đại tẩu thoát (P1)    (P2)    (P3)    (P4)Chương 7: Ngày Ramen (P1)    (P2)Chương 8: Khủng hoảng tại Morata (P1)  (P2)  (P3)  (P4)  (P5)Tập 56Chương 1: Ý chỉ của Hoàng đế (P1)   (P2)Chương 2: Quỷ vương (P1)   (P2)   (P3)   (P4)Chương 3: Cổ vật huyền thoại (P1)   (P2)   (P3)Chương 4: Hầm ngục Argoldia (P1)   (P2)   (P3)Chương 5: Quyết định cho toàn lục địa  (P1)   (P2)   (P3)Chương 6: Âm mưu của Weed (P1)   (P2)   (P3)Chương 7: Công trường (P1)   (P2)   (P3)Chương 8: Phần kết của nhiệm vụ (P1)   (P2)   (P3)Tập 57Chương 1: Tại Morata (P1)   (P2)   (P3)Chương 2: Ngày tận thế (P1)   (P2)   (P3)Chương10: Trận chiến ở lâu đài đenChương11: Sự xuất hiện của kênh truyền hình kém phát triểnTập 4:Chương 1: Vùng đất DespairChương 2: Nghề gì cũng biếtChương 3: Đấu giá vải ngũ sắcChương 4: Bậc thầy điêu khắc DaroneChương 5: Shapeshifter SculptureChương 6: Vây hãm pháo đài OhdeinChương 7: Đi săn trong hầm ngụcChương 8: Cuộc đi săn của WeedChương 9: Tổ chức Dark GamerChương 10: Lăng mộ vĩ đại nhấtTập 5:Chương 1: Lăng mộ của vị vua vĩ đạiChương 2: Kim tự tháp và phẩm giá của nhà vuaChương 3: Sức mạnh của rượuChương 4: Điểm sốChương 5: Vùng đất tuyệt vọngChương 6: Sculptural TransformationChương 7: Sự thiếu hiểu biết của KarichwiChương 8: Những cuộc chiến của loài OrcChương 9: Hall of FameChương 10: Con đường lựa chọnTập 6:Chương 1: Tuyệt vời ông mặt trờiChương 2: Lavias, thành phố trên khôngChương 3: Lần đầu đi xem phimChương 4: Nhà hàng thuộc khách sạn VChương 5: Karichwi chạy trốnChương 6: Áo giáp của TallockChương 7: Những mối quan hệ trong quá khứChương 8: Người đồng hành kỳ lạChương 9: Tác phẩm điêu khắc về nàngTập 7:Chương 1: Trước trận chiếnChương 2: Quân đoàn UndeadChương 3: Lich ShireChương 4: Nhiệm vụChương 5: Từ chối tử thầnChương 6: Bước chân vào thế giớiChương 7: Được và mấtChương 8: Con đường chết chócChương 9: Chính phục Hall of FameTập 8Chương 1: RhodiumChương 2: Bức tượng bằng vàngChương 3: Bóng mờ của bức tượng vàngChương 4: Moonlight SculptorChương 5: Cuộc viễn chinh phương BắcChương 6: Khai phá hầm ngụcChương 7: Buổi hòa nhạc thính phòngChương 8: Ép buộc nhận nhiệm vụChương 9: Thung lung tử thầnTập 9Chương 1: Đêm ở MorataChương 2: Chiến dịch cung ứng thực phẩmChương 3: Điều ngạc nhiên ở vùng đất phương BắcChương 4: Chinh phụcChương 5: Trong hang độngChương 6: Người đàn ông “mặc váy”Chương 7: Kiệt tác của kiệt tácChương 8: Trường ĐHQG Hàn QuốcChương 9: Đột kíchChương 10: Gieo hạt giốngChương 11: Chiến thần WeedTập 10Chương 1: Skeleton Soldier WeedChương 2: Lai lịch của SkeletonChương 3: Sự nổi dậy của UndeadChương 4: Nghệ thuật Phồng tômChương 5: Kho báu của NiflheimChương 6: Bữa tiệc sinh nhậtChương 7: Cây cung của tộc High ElfChương 8: Tháp ánh sángChương 9: Tụ họpChương 10: TodiumTập 11Chương 1: Vùng đất của VampireChương 2: Thành phố SeirunChương 3: Nhiệm vụChương 4: Nhiệm vụ giải cứu RoselynChương 5: Môn học đầu tiên của WeedChương 6: Luật thương thầu của địa phươngChương 7: Bức thư của một VampireChương 8: Hi vọng mong manhChương 9: Chương trình mang tên WeedChương 10: Buổi tập huấn đầu tiênTập 12Chương 1: Ngày xuất trậnChương 2: Chuyến thám hiểm TodeumChương 3: Chuyến đi địa ngục SilmidoChương 4: Khóa huấn luyện địa ngục hoang dãChương 5: Bại lộ thân phậnChương 6: Bóng của tháp LootChương 7: Chiến thắng vang dộiChương 8: Tù nhân chiến tranhChương 9: Skill Elemental SculptingChương 10: Tháp Anh HùngTập 13Chương 1: Skeleton KnightChương 2: Chàng hiệp sĩ của công chúaChương 3: Trận chiến lịch sửChương 4: Weed trở vềChương 5: Morata, biểu tượng của sự thịnh vượngChương 6: Bức điêu khắc về bé gáiChương 7: Lãnh Chúa Morata xấu xaChương 8: Vương quốc DwarfChương 9: Dwarf có tên “Art Hand”Chương 10: Quỷ rồng KaybernTập 14Chương 1: Làng Dwarf – Iron HandChương 2: KurosoChương 3: Bức tượng bí mật được ủy thácChương 4: Chỉ huy của cơn rúng độngChương 5: Đấu với Death HandChương 6: Giấc mơ của lục địaChương 7: Công viên nước cho trẻ em DwarfChương 8: Elemental Creation (Kiến tạo tinh lin)hChương 9: Cuộc trò chuyện giữa các Dark GamerChương 10: Travellers of WildernessChương 11: Sự đợi chờ của DainTập 15Chương 1: Món quà của người DwarfChương 2: Hầm ngục chưa được khám pháChương 3: Cuốn sách kỳ lạ của GildrasChương 4: Phô diễn sức mạnhChương 5: Vẻ đẹp thuần khiếtChương 6: Nô lệ hẹn hòChương 7: Sự hiếu kì của ông lão SmithChương 8: Phục hồi đế chế NiflheimChương 9: Nhà điêu khắc địa ngụcChương 10: Nhà điêu khắc cưỡi bòChương 11: Các tác phẩm điêu khắc trên sông LamentationTập 16Chương 1: Truy sátChương 2: Liên minh giải cứuChương 3: Sức mạnh của người giải cứuChương 4: Chiến thuật bất khả chiến bạiChương 5: Chiến lược của Gia Cát LượngChương 6: Black DragonChương 7: Mẫu người yêu lý tưởng của WeedChương 8: Lãnh đạo trận chiếnChương 9: Bạo chúa trở lạiTập 17Chương 1: Tiếng tăm của WeedChương 2: Skill Blacksmith of Magic SwordsChương 3: Lãnh Chúa của MorataChương 4: Ý nghĩa sâu sắc của 1 đồngChương 5: Seoyoon tới thăm nhàChương 6: Tác phẩm điêu khắc một em béChương 7: Cuộc đời của một cô gáiChương 8: Gặp gỡ Da’inChương 9: Người lữ hành cô độcChương 10: Mối quan hệ oan gia với BardRayTập 18Chương 1: Những kí ức dĩ vãng của đế chế AhreupenChương 2: Hành trình của một người đàn ôngChương 3: Những chuyến bayChương 4: Kiến trúc AhreupenChương 5: Sự thành lập nhóm Grass Porridge CultChương 6: Khúc ca của WeedChương 7: Phòng thủ MorataChương 8: Đàm phán thời hậu chiếnChương 9: Lịch sử điêu khắcChương 10: Con tàu maChương 11: Thuyền trưởng DeoreolTập 19:Chương 1: Thuyền trưởng con tàu maChương 2: Bữa tối trên đảo IpiaChương 3: Màn trình diễn trên biểnChương 4: Thợ lặn WeedChương 5: Hạm đội hải tặc bị mất tíchChương 6: Cực quang vùng DeronChương 7: Chuyến phiêu lưu đến Las PhalanxChương 8: Di tích của nghệ thuật điêu khắcChương 9: Seoyoon tớiChương 10: Giới hạn của NecromancerTập 20:Chương 1: Cuộc hội ngộ đầy xúc độngChương 2: Khách không mời mà tớiChương 3: Đêm của UndeadChương 4: Trận chiến trong vùng núi lửa phun tràoChương 5: Câu chuyện về SeulroeoChương 6: Hầm ngục InfernoChương 7: Fire GiantChương 8: Cuộc chiến chủng tộc ở Las PhalanxChương 9: Weed lại làm điều đó nữa rồiChương 10: Lễ cưới của SeulroeoTập 21:Chương 1: Bí mật khai quốcChương 2: Khu mỏ của nhà điêu khắcChương 3: Cà phê hẹn hòChương 4: Thiên thần MithrilChương 5: Thông điệp trong chai thủy tinhChương 6: Phép lạ của skill Life BestowalChương 7: Death AuraChương 8: Cuộc phản công trong mưa, gió và sương mùChương 9: Biển lớnChương 10: Bạn bèTập 22:Chương 1: Túi xách của Mỹ nhân ngưChương 2.1: Công trình vĩ đạiChương 2.2: Công trình vĩ đại (tiếp)Chương 3: Chiếc tù và của Teuresec báo hiệu chiến thắngChương 4: Ghé thăm trụ sở chínhChương 5: Nature Sculpting (Điêu khắc thiên nhiên)Chương 6: Nhà điêu khắc lang thang khắp lục địaChương 7: Đại thánh đường FreyaChương 8.1: Chối bỏ số mệnhChương 8.2: Chối bỏ số mệnh (tiếp)Tập 23:Chương 1: Skeleton hạ cấpChương 2: Kiếm sư AshChương 3: Hồn ma ở làng KapuaChương 4: Lâu đài cát vững chắcChương 5: Thung lũng Death KnightChương 6: Pháo đài FurgolChương 7: Bài ca về Death Knight Chương 8: Great Disaster Nature Sculpting (Kiến tạo đại thảm họa thiên nhiên)Chương 9: Guild Hermes tấn côngChương 10: King Avannah khổng lồTập 24:Chương 1: Âm mưu nổi loạn của Doom Knight  Chương 2: Chạm trán Guild HermesChương 3: Đánh cược mạng sốngChương 4: Bức tượng làm từ HeliumChương 5: Thanh tẩy UndeadChương 6: Ba con Bone DragonChương 7: Hô phong hoán vũChương 8: Chủ nhân của pháo đài VargoChương 9: Tuyết rơi đêm Giáng SinhChương 10: Nhiệm vụ của người hầu gái cũChương 11: Weed điểm danhTập 25:Chương 1: BardRay xuất trậnChương 2: GrapassChương 3: Những tác phẩm nghệ thuật của ZahabChương 4: Những tác phẩm điêu khắc Zahab muốn để lạiChương 5: Bí kíp kiếm phápChương 6: Bí kíp Radiant Sword để lại trong các tác phẩm điêu khắcChương 7: Người hầu gái già của vương quốc RosenheimChương 8: Nhật kí của Nữ Hoàng EvaneChương 9: Cuộc xâm lăng của Giáo hội Embinyu  Chương 10: Trốn chạy khỏi SerabourgTập 26:Chương 1: Địa đạo dưới lòng đấtChương 2: Nạn dân thành SerabourgChương 3: Quyết định của WeedChương 4: Đại Hồng Thủy và Tượng Nhân SưChương 5: Giáo hội LughChương 6: Khởi nguồn của điêu khắcChương 7: Lịch sử 4 chủng tộcChương 8: Vị trí của RatzeburgChương 9: Phát hiện thành phố đầu tiênChương 10: Vinh quang của tộc OrcChương 11: Lịch sử của tộc OrcTập 27Chương 1: Tác phẩm điêu khắc bằng đấtChương 2: Một Ceramist (Thợ làm gốm)Chương 3: Lịch sử của tộc OrcChương 4: Bức tượng trứng chimChương 5: Sự ra đời của CeramistChương 6: Lò rèn của thần HestiaChương 7: Vua của một quốc giaChương 8: Tác phẩm theo yêu cầu của tộc DwarfChương 9: Gặp gỡ chủng tộc tượng sốngTập 28Chương 1: Mỏ MelbourneChương 2: Bardray và đám Royal GuardChương 3: Woomba BelkainChương 4: Nguy hiểm cận kềChương 5: Khai quật bức tượng Ice BeautyChương 6: Cuộc hội ngộ đặc biệtChương 7: Trận chiến không cân sứcChương 8: Áo giáp “đi xa quá”Chương 9: Chiêu kiếm bí truyền thứ haiChương 10: Tái sinh HeliumChương 11: Lễ đăng quang giá 30 vàngTập 29Chương 1: Bức tượng thất bạiChương 2: Khu vườn các vị thầnChương 3: Sự lựa chọn của tôc OrcChương 4: Định mệnh tồi tệ nhấtChương 5: Tàn tích của vua BelsosChương 6: Bậc thầy điêu khắc cuối cùngChương 7: Tác phẩm điêu khắc Spirit KingChương 8: Sự lựa chọn của các Lãnh chúa phương BắcChương 9: Hoạt động của các bức tượng sốngChương 10: Bẫy của bộ tộc SulleionTập 30Chương 1: Đại thảm họa ở hẻm núi RockyChương 2: Fire Warrior – Chiến binh lửaChương 3: Đỉnh TubkalChương 4: Bức tượng đá trong thành phốChương 5: Hành trình của Black KnightChương 6: Bức tượng ở quảng trườngChương 7: Lòng tham không đáy của Guild HermesChương 8: Bài ca cho BahamorgChương 9: Quái vật của AntarosaChương 10: Kí ức của BahamorgTập 31Chương 1: Bí kỹ điêu khắc mớiChương 2: Sức mạnh của BahamorgChương 3: Nụ cười của SeoyoonChương 4: Cuộc chiến Pháo đài SisleyChương 5: Số mệnh của Dark GamerChương 6: Hành trình của chim ruồiChương 7: Cuộc sống của con chim ruồiChương 8: Ba lần thảm họaChương 9: Giáo hội Embinyu ăn hànhChương 10: Cuộc nói chuyện của các anh hùngChương 11: Rùa biểnTập 32Chương 1: Mở rộng vương quốc ArpenChương 2: Vùng đất ẩm ướt – Wet landChương 3: Paladin hội tụChương 4: Mê cung RoderickChương 5: Sự hi sinh của các PaladinChương 6: Sự xuất hiện của chủ nhàChương 7: Demon SlayerChương 8: Đại chiến đẫm máuChương 9: Thành tựu to lớnChương 10: Ghi chép về nghiên cứu của RoderickTập 33Chương 1: Trận hải chiến của Hội Cháo HànhChương 2: Trận chiến trên đất liềnChương 3: Trận solo trên lưng YellowyChương 4: Kết quả trận chiến đồng bằng RupoiChương 5: Nodulle và HilderunChương 6: Thời quá khứChương 7: Lục địa Versailles trong quá khứChương 8: Bão lửaChương 9: Seo-yoon bị bắtChương 10: Ranh giới giữa sự sống và cái chếtTập 34Chương 1: Sự đau đớn của NodulleChương 2: Zahab và Nữ hoàng EvaneChương 3: Cuộc chiến ở pháo đài Hoàng gia PortuChương 4: Pháo đài sụp đổChương 5: Tác phẩm điêu khắc tạo ra phép màuChương 6: Sự phản bội tinh tếChương 7: Sa mạc tĩnh lặngChương 8: Người hô mưa gọi gióChương 9: Vị anh hùng của quá khứTập 35Chương 1: Chiến thắng của Đế chế HavenChương 2: Chinh phục MetapeiaChương 3: Chiến binh vô địchChương 4: Thời chiếnChương 5: Chiến binh giải cứu thế giớiChương 6: Thành phố tan biếnChương 7: Chiến tranh trong quá khứChương 8: Bạo chúa xuất hiệnTập 36Chương 1: Chỉ huy của quân đội bóng tối, Van HawkChương 2: Nhiệm vụ bí kĩ điêu khắc cuối cùngChương 3: Lễ vật tuyệt vời nhấtChương 4: Chiến binh hùng mạnh nhấtChương 5: Bóng tối, nỗi sợ và bệnh dịchChương 6: Phẩm giá của Van HawkChương 7: Zahab, bạn đồng hành vĩnh cửuChương 8: Python đi về phía BắcChương 9: Đội quân EmbinyuTập 37Chương 1: Vận rủi của pháo đài DulmoreChương 2: Màn trình diễn nổi bật thu hút sự chú ýChương 3: Sự xuất hiện của chiến binh xấu xaChương 4: Mắt bãoChương 5: Kết cục của WeedChương 6: Sức mạnh của EmbinyuChương 7: Điểm đếnChương 8: Dấu ấn lịch sửChương 9: Sức mạnh của PallosChương 10: Đế chế Haven xâm lăngTập 38Chương 1: Thuộc hạ phân tánChương 2: Bắt đầu công cuộc đánh chiếmChương 3: Mắt của LandlordChương 4: Người phương BắcChương 5: Ý nguyện của Hoàng đế vĩ đại WeedChương 6: Tòa tháp sụp đổChương 7: Black Dragon AusolletChương 8: Con rồng mất tríChương 9: Black Bear và Black DragonTập 39Chương 1: Dragon KnightChương 2: Hóa thân của EmbinyuChương 3: Sự giúp sức của ThầnChương 4: Diệt rồngChương 5: Bước cuối cùngChương 6: Kết cục của NodulleChương 7: Lời kêu gọi của Abyss KnightChương 8: Kho báu của biểnChương 9: Sự trở lại của nhà vuaTập 40Chương 1: Nội vụ vương quốc ArpenChương 2: Đơn vị cháo Giết Không Cần HỏiChương 3: Abyss Knight và Guild HermesChương 4: Hoàng đế của Đế chế HavenChương 5: Cuộc đọ sức với cấp dướiChương 6: Cầu AlkazarChương 7: Đơn vị Cháo SkyChương 8: Nhiệm vụ của Hoàng đế vĩ đạiChương 9: Cấp dưới đáng ghét hồi sinhTập 41Chương 1: Nỗi đau của anh hùngChương 2: Sự xuất hiện của người anh hùngChương 3: Thảm họa xảy raChương 4: Tấn công chính diệnChương 5: Khúc ca của WeedChương 6: Cuộc chiến bất khả thiChương 7: Thế trận một chiềuChương 8: Cung điện Hoàng Gia sụp đổChương 9: Sự bất hạnh của Đế chế HavenTập 42Chương 1: Ăn mừng chiến thắngChương 2: Tái thiết ArpenChương 3: Bạo loạnChương 4: Chính sách phục hồiChương 5: Cô lậpChương 6: Hoạch định tương laiChương 7: Kế hoạch mua chuộcChương 8: Một thế giới tươi đẹpTập 43Chương 1: Ý nghĩa của Time SculptingChương 2: Lời mời của TeneidonChương 3: Nhiệm vụ rồngChương 4: Thế giới FairyChương 5: Ngày tàn sátChương 6: Khẩn cấpChương 7: Chiến thần WeedChương 8: Nghiền nátChương 9: Đột kích Đế chế HavenChương 10: Định mệnh của Black KnightTập 44Chương 1: Chiến thần thức tỉnhChương 2: Cha SeoyoonChương 3: Knight đặc biệt: Myul GriffonChương 4: Sự sụp đổ của Đế chếChương 5: Điêu khắc cao quýChương 6: Bậc thầy vĩ đạiChương 7: Phần thưởng của RatuasChương 8: Guild Hermes công kíchTập 45Chương 1: Kẻ lợi dụng danh tiếngChương 2: Đối thủ đáng gờm của Đế chế HavenChương 3: Lợi nhuận của WeedChương 4: Pháo đài PuholChương 5: Kế hoạch tiếp cậnChương 6: Avian tham chiếnChương 7: Người hùng thực sựTập 46Chương 1: Tuyên bố đầu hàngChương 2: Kết cục của Guild HermesChương 3: Công viên nước – Con gà đẻ trứng vàngChương 4: Công trình lớn nhất phương BắcChương 5: Công viên nước PuholChương 6: Ngày thời gian ngừng trôiChương 7: Sa mạc tĩnh lặngChương 8: Thử thách liều lĩnh (P1)Chương 9: Thử thách liều lĩnh (P2)Chương 10: Thử thách liều lĩnh (P3)Tập 47Chương 1: Bắt đầu của một ngôi saoChương 2: Baby StarChương 3: Thợ thủ công chăm chỉ nhấtChương 4: Class thứ 2 (P1)   (P2)   (P3)Chương 5: Thanh kiếm Loa (P1)   (P2)Chương 6: Kỉ lục đi săn (P1)   (P2)Chương 7: Cơn giận của “bố vợ”Chương 8: Cạm bẫy của Weed (P1)   (P2)Tập 48Chương 1: Lâu đài Kallapik (P1)   (P2)Chương 2: Uốn cong ý kiến công chúngChương 3: Giấc mơ của những kẻ hung ác vĩ đại (P1)   (P2)Chương 4: Những hạt giống tấn côngChương 5: Con quỷ ham ăn (P1)   (P2)Chương 6: Sóng ngầm ở pháo đài OdinChương 7: Cuộc vây hãm ở pháo đài OdinChương 8: Sự hi sinh của Seo-yoonTập 49Chương 1: Cuộc diễu hành bắt đầu (P1)   (P2)Chương 2: Hải chiến trên biển NeriaChương 3: Sự xuất hiện của Quân đoàn Iron và Steel KnightChương 4: Giải phóng Free City thuộc Somren (P1)   (P2)   (P3)Chương 5: Ăn miếng trả miếng (P1)   (P2)   (P3)Chương 6: Phù thủy bóng đêm (P1)   (P2)Chương 7: Đối đầu trực diện (P1)   (P2)Chương 8: Anh hùng hội tụ (P1)   (P2)Tập 50Chương 1: Time SculptingChương 2: Kỳ nghỉ ngắnChương 3: Đồng bằng GarnavChương 4: Vì vùng biển xinh đẹp (P1)   (P2)Chương 5: Những quân bài tẩy (P1)   (P2)Chương 6: Chuyến viếng thăm của MyulChương 7: Trung tâm huấn luyện cao cấpChương 8: Thành tựu mới (P1)   (P2)   (P3)Chương 9: Đấu thần Batalli (P1)   (P2)Tập 51Chương 1: MVP của trận chiến Palrangka (P1)   (P2)   (P3)   (P4)   (P5)Chương 2: Triệu hồi hỏa thiên thạch (P1)   (P2)   (P3)Chương 3: Khúc tráng ca của Weed (P1)   (P2)   (P3)Chương 4: Trận chiến của Orc Karichwi (P1)   (P2)   (P3)   (P4)Chương 5: Knight cho Wy-3 (P1)   (Phần 2)Chương 6: Thoát khỏi cạm bẫy (P1)   (P2)Chương 7: Chiến thần (P1)   (P2)   (P3)Chương 8: Kế sách cuối cùng (P1)   (P2)   (P3)Tập 52Chương 1: Dark Rule (P1)   (P2)   (P3)Chương 2: Hậu quả khủng khiếp (P1)   (P2)Chương 3: Mười một Weed (P1)   (P2)   (P3)Chương 4: Cái kết của Hoàng đế Geihar (P1)   (P2)   (P3)Chương 5: Đế chế sụp đổ (P1)   (P2)Chương 6: Weed và Bard Ray (P1)   (P2)   (P3)   (P4)   (P5)   (P6)Chương 7: Sự đáp trả của Kaybern (P1)   (P2)   (P3)Chương 8: Hai con rồng (P1)   (P2)   (P3)Tập 53Chương 1: Hắc Long (P1)   (P2)   (P3)Chương 2: Săn rồng (P1)   (P2)   (P3)   (P4)Chương 3: Lâu đài Aren rực lửa (P1)   (P2)Chương 4: Thống trị lục địa (P1)   (P2)   (P3)Chương 5: Chiến lược phát triển Arpen (P1)   (P2)   (P3)Chương 6: Đầu tư quy mô lớn (P1)   (P2)Chương 7: Weed khốn khổ (P1)   (P2)Chương 8: Thế giới lâm nguy (P1)   (P2)Chương 9: Vị anh hùng giải cứu thế giới (P1)   (P2)   (P3)   (P4)Tập 54Chương 1: Sa mạc phương Nam (P1)   (P2)Chương 2: Đòn tấn công của Kaybern (P1)   (P2)   (P3)   (P4)Chương 3: Lao động là khổ sai (P1)   (P2)Chương 4: Kế hoạch hủy diệt (P1)   (P2)    (P3)Chương 5: Lựa chọn nhiệm vụ (P1)   (P2)   (P3)   (P4)Chương 6: Nghi thức sa mạc (P1)   (P2)  (P3)Chương 7: Half Elf Vishur (P1)   (P2)   (P3)Chương 8: Kế hoạch của tộc Dwarf (P1)   (P2)   (P3) Tập 55Chương 1: Kế hoạch loot đồ (P1)   (P2) Chương 2: Kho báu của Rồng (P1)   (P2)    (P3)Chương 3: Hiểm họa khó tránh (P1)   (P2)   (P3)Chương 4: Phòng thủ hang Rồng (P1)  (P2)   (P3)Chương 5: Giấc mơ của tộc Dwarf (P1)   (P2)   (P3)Chương 6: Cuộc đại tẩu thoát (P1)    (P2)    (P3)    (P4)Chương 7: Ngày Ramen (P1)    (P2)Chương 8: Khủng hoảng tại Morata (P1)  (P2)  (P3)  (P4)  (P5)Tập 56Chương 1: Ý chỉ của Hoàng đế (P1)   (P2)Chương 2: Quỷ vương (P1)   (P2)   (P3)   (P4)Chương 3: Cổ vật huyền thoại (P1)   (P2)   (P3)Chương 4: Hầm ngục Argoldia (P1)   (P2)   (P3)

Bạn đang đọc light novel Nhà Điêu Khắc Ánh Trăng Huyền Thoại của tác giả trên lnvs.net, chúc bạn có một buổi đọc light novel vui vẻ nhé.

Danh sách chương

Bình luận light novel