Thông tin light novel

Những chàng trai YoRHa

Những chàng trai YoRHa

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Tạm Dừng

Ngày đăng:

01/06/2021

Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt

TỪ: Hệ Thống Hỗ Trợ Mẫu Delta Mã 153

PHÂN TÍCH: Quyển sách này chứa đựng thông tin về khả năng chiến đấu và hành vi hoạt động của Phi Đội YoRHa M Thử Nghiệm.

TÓM TẮT: Phi Đội YoRHa M Thử Nghiệm là một đơn vị gồm các mẫu YoRHa nam, được thành lập nhằm mục đích thu thập toàn bộ dữ liệu về hành vi của các mẫu nói trên. Tuyệt mật.

Quyển sách này chứa đựng dữ liệu trong khoảng thời gian họ “còn sống“. Dữ liệu về tình trạng trong khoảng thời gian sau khi họ “không còn sống” được chứa trong các tập tiểu thuyết NieR: Automata khác.

ĐỀ XUẤT: [tham khảo &NieR: Automata Truyện Dài] [tham khảo &NieR: Automata Truyện Ngắn]

Các chương mới nhất

Đọc từ đầu

Bình luận light novel