Thông tin light novel

Omniscient Reader Viewpoint

Omniscient Reader Viewpoint

Tác giả:

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Đang Cập Nhật

Ngày đăng:

14/11/2021

Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt

I/Giới thiệu chung:♦ Tên Tác Phẩm: Omniscient Reader’s Viewpoint, 전지적 독자 시점, 全知讀者視角♦ Tên Tiếng Việt: Góc Nhìn của Độc Giả Toàn Tri♦ Tác Giả: Sing-Shong (싱숑) II/ Tóm tắt cốt truyện:III/ Nhân sự:♦ Translator: PulsalIV/ Danh sách các chương:    

Bạn đang đọc light novel Omniscient Reader Viewpoint của tác giả trên lnvs.net, chúc bạn có một buổi đọc light novel vui vẻ nhé.

Bình luận light novel