Thông tin light novel

Oreo Tensei!

Oreo Tensei!

Tác giả:

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Hoàn Thành

Ngày đăng:

01/06/2021

Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt

Câu chuyện về huyền thoại Oreo.

Trans: Đây là đâu? Tao là ai? Tại sao tao lại đi dịch cái này.

Các chương mới nhất

Đọc từ đầu

Bình luận light novel