Thông tin light novel

Overlimit Skill Holder

Overlimit Skill Holder

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Đang Cập Nhật

Ngày đăng:

30/06/2021

Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt

“Mỗi người đều có 8 slot giữ kỹ năng như nhau. Có những kỹ năng bình thường như【Thể lực】 chiếm 1 slot, nhưng cũng có những kỹ năng hiếm chiếm 4 đến 5 slot, hoặc thậm chí hiếm hơn chiếm cả 8 slot ”.

Là những gì ông già Hinga đã dạy tôi ở Orb Mine, nơi những quả cầu kỹ năng được khai quật.

Nhưng chúng tôi-“những nô lệ” không thể có được kỹ năng do Hợp Đồng Phép Thuật, do đó nô lệ không có được tương lai.

Vào một ngày định mệnh.

Vị quý tộc sở hữu người mà sở hửu mỏ đấy, tức là “Chủ nhân” của chúng tôi, đã đến thăm Orb Mine.

Do một trận động đất bất ngờ, trần nhà bị sập. Những tảng đá rơi thẳng vào đầu của ngài quý tộc. Và ngài ấy đã chết.

Vào lúc đó, ma thuật khế ước của chúng tôi không còn hiệu lực.

Những nô lệ thông minh chạy thẳng đến nhà kho nơi cất giữ các quả cầu kỹ năng.

Họ hấp thụ các quả cầu kỹ năng hiếm, và sử dụng khả năng và phép thuật mới tìm thấy của mình để đánh bại các lính canh và thoát khỏi khu mỏ.

Đó thật sự là một cuộc bạo động.

Tôi đã đến quá muộn để nhặt một quả cầu kỹ năng.

“-Đã hết. Mình sẽ lại bị buộc trở lại làm nô lệ,” tôi tuyệt vọng.

Nhưng ngay sau đó, tôi thấy một quả cầu kỹ năng đáng lẽ không nên tồn tại.

Một quả cầu sử dụng 10 slot để trữ kỹ năng – 【Sáng tạo vạn vật《Người thống trị thế giới》】

(T/N: 【All Things In Creation 《World Ruler》】)

Một quả cầu kỹ năng phi thực tế sẽ không ai hứng thú với nó trừ các nhà nghiên cứu bởi vì không có bất kì linh hồn nào trên thế giới này có thể sử dụng nó.

Tuy nhiên, tôi đã có thể hấp thụ【Người thống trị thế giới】.

(T/N: 【World Ruler】)

Tại sao ? Đó là bởi vì tôi là một “người tái sinh”.

Tôi có nhiều hơn người bình thường 8 slot nắm giữ kỹ năng, tổng cộng là 16 vị trí.

Khu mỏ bị bao vây và chỉ có một lối ra duy nhất. Một kỹ năng bí ẩn【World Ruler】đã ở trong tay mình.

Tôi nên làm gì bây giờ?

Bạn đang đọc light novel Overlimit Skill Holder của tác giả , trên lnvs.net, chúc bạn có một buổi đọc light novel vui vẻ nhé.

Các chương mới nhất

Đọc từ đầu

Danh sách chương

Bình luận light novel