Thông tin light novel

S.I.C. Hero Saga Series: Kamen Rider Blade Edition: Day After Tomorrow

S.I.C. Hero Saga Series: Kamen Rider Blade Edition: Day After Tomorrow

Tác giả:

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Hoàn Thành

Ngày đăng:

02/06/2021

Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt

Nhiều năm sau khi cuộc chiến kết thúc, trong đó Blade phong ấn Joker, các nhân vật đã tiếp tục cuộc sống của họ.

Bình luận light novel