Tenkou-saki no seiso karen na bishoujo ga, mukashi danshi to omotte issho ni asonda osananajimi datta ken

Chương 36: Lời hứa


Nếu không xem được truyện vui lòng đổi sang "SERVER 2" bên dưới trước khi báo lỗi

SERVER 2

u67551-e5ad9495-57e3-4070-b89e-cc59dd902a8a.jpg

u67551-31061e63-c9a5-4200-b605-de529714e5ba.jpg

u67551-ccf4a176-1a6b-4a50-b6d3-ea4dffb74e68.jpg

u67551-12b041bd-b253-4bc0-bb97-634427d455c9.jpg

u67551-6beed920-7ea5-4068-8c37-e4eef47513ea.jpg

u67551-b591d06a-6b00-46c5-8896-be8af40ab8ee.jpg

u67551-78fdf4a2-e540-4b8d-815a-d739880ef45e.jpg

u67551-9a2325f3-941f-43de-894d-d9c7cddf48bd.jpg

u67551-eb63ab2e-4691-4587-9348-6b2a972d39d8.jpg

u67551-34a3c286-1ef4-44f2-bd8b-48a426e0b7a5.jpg

u67551-90cd45d7-ec4a-4b66-b8ad-56c1f133f840.jpg

u67551-151d327f-8833-4a98-9eb1-9e0916edb942.jpg

u67551-faa35310-f7a2-405e-9907-c066585429c8.jpg

u67551-24a5c291-9301-4feb-a4a9-fd848f897bfc.jpg

u67551-9ac500db-2970-4c7e-bdd4-2974e3b029db.jpg

u67551-793a7279-e340-4e3e-bb9d-bb3bd6f02f1a.jpg

u67551-d9a3748c-5edc-41ed-9256-f020ad6c135f.jpg

u67551-7a319f9c-7cf1-4a1d-964e-6ffec5a1c58d.jpg

u67551-b55049e9-7aa3-46e7-bfb5-e9c5e2fff8c5.jpg

u67551-c6c61faa-4396-45ef-9534-41a358176abc.jpg

u67551-c9963c5f-8d46-4886-ae33-b7a8238aeee3.jpg

u67551-f58687b8-4c11-47a1-914c-83e9787d5cbe.jpg

u67551-76c73904-af1b-42ae-81db-7bbaa6b4cc01.jpg

u67551-5bb0ef97-e88e-4228-b970-c25f35f1f428.jpg

u67551-1ed11287-6651-4a8f-a160-6a4eecdb7e78.jpg

u67551-d758c6db-bb03-44ec-938d-9e8d70d33e28.jpg

u67551-b1461ded-38c2-40b6-98ec-9cecf322186b.jpg

u67551-f95eab89-7d89-474b-b6fa-3fe5d7e9e031.jpg

u67551-824f4765-8815-44f8-b43e-ae533b762d6a.jpg

u67551-b7d3e0e2-07df-48d9-a30f-89982d31f090.jpg

u67551-8381e543-d8f8-473a-a8a4-b03888adec3f.jpg

u67551-109a3370-5881-41ff-81be-fab3ab9f716b.jpg

————————————————————————————————–

.

.

.

.

.

.

.

.

Lưu ý: Manga Tenkou-saki do nhóm tôi dịch sẽ chỉ đăng tại 3 web truyện duy nhất dưới đây, còn lại đều là leak hoặc do nhóm khác thực hiện.

Mangadex (web này thì sẽ có cả bản dịch eng lẫn việt luôn)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.