Thông tin light novel

Tổng hợp

Tổng hợp

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Thể loại:

LNVS, Web Novel

Trạng thái:

Tạm Dừng

Ngày đăng:

02/06/2021

Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt

Mình định dịch mấy bộ thể loại one shot, à mà nó ngắn thôi nên để hết vào đây.

Các chương mới nhất

Đọc từ đầu

Bình luận light novel